Greendependent Intézet

Greendependent Intézet

A GreenDependent Intézet (GDI) 2011-ben alakult közhasznú szervezet, mely a GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete spin-off szervezeteként jött létre. Az Intézet átvette a szakmai és kutatási munkálatokat a nemzetközi kampányokkal együtt az Egyesülettől, mivel az inkább a nem minden esetben pénzszerző, önkéntes tevékenységekre szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni.

Az Intézet küldetése a "fenntartható életformák, termelési módszerek és fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és terjesztése."

Küldetése mellett a GreenDependent fontos célja, hogy kapcsolatot teremtsen a kutatás és a megvalósítás között, hogy a fontos kutatási eredményeket, módszereket minél hamarabb lehessen terjeszteni, megvitatni és megvalósítani. A GreenDependent jó kapcsolatokkal és együttműködési hálóval rendelkezik sokféle szervezettel helyi és nemzeti szinten is.

A GDI az EU Másfélfokos életmód projektben a disszeminációs és kommunikációs munkacsomag vezetéséért felelős. Ezen kívül a magyarországi kutatási tevékenységeket végzi, amely különös jelentőséggel bír, mivel Magyarország a projektben kiválasztott 5 „kísérleti” ország egyike, ahol a kutatási eredményeket a gyakorlatban teszteljük és megvitatjuk, tovább fejlesztjük, adaptáljuk különböző célcsoportok képviselőivel.

A GreenDependent széleskörű tapasztalattal rendelkezik az egyénekkel, háztartásokkal, közösségekkel, kutatókkal, cégekkel és más érdekeltekkel való együttműködésben. Mind projektvezetőként, mind pedig konzorciumi tagként számos kutatási és közösségi projektet (pl. H2020, FP7, IEE, nemzeti szintű (KEOP, KMOP) és helyi programok) hajtott végre sikeresen. Korábbi projektjei során a GDI sikeresen vezetett különböző munkacsomagokat, például a kommunikációt és a disszeminációt (pl. ENERGISE projekt),  módszertanfejlesztést (COMPETE4SECAP/, s@w/Spórolunk@kiloWattal),  értékelést (CIMULACT, s@w), valamint nemzeti és nemzetközi kommunikációs kampányokat is lebonyolított (pl. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású életmóddal, a közel nulla energiafelhasználású otthonokkal kapcsolatban). A GDI hosszú ideje foglalkozik a háztartások és egyéb érintettek közti párbeszéd és kommunikáció elősegítésével, és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású életmóddal kapcsolatos projektekbe történő bevonásukkal (pl. EnergyNeighbourhoods/EnergiaKözösségek, ENERGISE Élő Labor, CIMULACT többszereplős konzultáció).

A GDI jó munkakapcsolatot ápol a klímaváltozás, fenntartható energiahasználat és életmód területén működő szakmai és nonprofit szervezetekkel, a kutatói szféra tagjaival, és az üzleti élet szereplőivel is. Ez utóbbi keretében például a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért szervezettel, illetve annak több tagjával, az E.ON Magyarország Csoporttal, a Daikin Magyarország Kft.-vel.

A GDI a GreenDependent Egyesülettel együtt működteti a kislabnyom.hu weboldalt, ahol többek között a másfélfokos életmóddal kapcsolatos írások, hírlevelek is megtalálhatók.Az EU Másfélfokos életmód projekt nemzetközi csapata/partnerei:

Münsteri Egyetem (Münster, Németország) https://www.uni-muenster.de/en/ [Projekt koordinátor]

Image
wwu

Hot or Cool Intézet (Berlin, Németország) https://hotorcool.org/ 

Image
hoc logo

Leideni Egyetem (Leiden, Hollandia) https://www.universiteitleiden.nl/en

Image
ulei logo

Lundi Egyetem (Lund, Svédország) https://www.lunduniversity.lu.se/

Image
ulund logo

adelphi (Berlin, Németország) https://adelphi.de/en

Image
adelphi logo

D-mat (Helsinki, Finnország) https://d-mat.fi/en/

Image
dmat logo

Coruñai Egyetem (Coruña, Spanyolország) https://www.udc.es/en/

Image
udc logo

Zala Briviba (Riga, Lettország) https://www.zalabriviba.lv/greenliberty/

Image
GL logo

European Research Services (Münster, Németország) https://www.european-research-services.eu/

Image
ers logo