Másfélfokos életmód fogalomtár

A fenntartható életmóddal kapcsolatos kommunikáció során számos összetett fogalom és meghatározás van jelen, és az egyértelmű és pontos nyelvezet használata kulcsfontosságú ahhoz, hogy elérjük célunkat, a másfélfokos életmód általános elterjedését. Például mit értünk pontosan másfélfokos életmód alatt? Nézze át a projekt szójegyzékét, hogy tájékozódjon a legfontosabb fogalmakról.


CO2 intenzitás

A CO2 (vagy más üvegházhatású gázok) kibocsátása termelési vagy fogyasztási egységenként.   

Életmód területek

Az életmód területek az emberi szükségletek kielégítéséhez hozzájáruló fogyasztás fő területeit csoportosító kategóriák. Ide tartoznak az étkezés, a lakhatás, a közlekedés, a fogyasztási cikkek (például ruházat vagy elektronika), a szolgáltatások és a szabadidő. 

Élelmiszerfogyasztás karbon-lábnyoma

Ez a kifejezés az élelmiszerek előállítása, szállítása és fogyasztása során keletkező üvegházhatású gázok kibocsátására utal. 

Fogyasztás alapú kibocsátás

A fogyasztás alapú kibocsátás az az üvegházhatású gáz kibocsátás, amely egy nemzet, áruk és szolgáltatások iránti keresletének kielégítéséhez szükséges. Eltér a termelés alapú kibocsátástól, mivel az utóbbi az áruk és szolgáltatások hazai előállítása során keletkező üvegházhatású gáz kibocsátást jelenti, függetlenül attól, hogy azokat belföldön fogyasztják-e el vagy exportálják. 

Hatékonyság növelés

A szén-dioxid-intenzitást (gyakran technikai eszközökkel) csökkentő intézkedések. Ez a fogyasztási szintek változatlansága mellett is csökkentett kibocsátást eredményezhet. A hatékonyság növelés azonban visszacsapó hatásokat okozhat a fogyasztás növekedésének serkentésével, így a potenciális kibocsátás csökkentés egy része elvész.   

Karbon-lábnyom

A karbon-lábnyom a fogyasztáson alapuló emberi tevékenységek eredményeként a légkörbe kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége. Ez magában foglalja mind a tevékenységekből származó közvetlen kibocsátást, mind a fogyasztott áruk és szolgáltatások teljes életciklusára vonatkoztatott közvetett kibocsátást.  A karbon-lábnyomot általában CO2 egyenértékben fejezik ki úgy, hogy a különböző üvegházhatású gázok éghajlatra gyakorolt hatását azonos hatást okozó CO2 mennyiségekre számítják át. 

Karbon-lábnyom csökkentés

Olyan intézkedések, amelyek csökkenthetik az egyén életmódjához kapcsolódó üvegházhatású gázok kibocsátását, beleértve a viselkedés megváltoztatását, a szén-dioxid-intenzitást csökkentő technikai változtatásokat, vagy ezek kombinációját.    

Környezeti lábnyom

Ez a kifejezés az emberi tevékenységből eredő negatív környezeti hatásokra utal. A különböző módszertanoktól függően a környezeti lábnyom magában foglalhatja az éghajlatváltozás hatásait, az ökotoxicitást, a Föld területeinek használatában bekövetkező változásokat, a biológiai sokféleség csökkenését, a vízhasználatot és egyéb, gyakran egyetlen mutatóba összesített adatokat. 

Lakhatás karbon-lábnyoma

Ez a kifejezés a házak építése, fűtése és a bennük felhasznált energia előállítása során keletkező üvegházhatású gázok kibocsátására utal. 

Másfélfokos életmód

Olyan életmód megvalósítása, amely a Párizsi Klímamegállapodásban vállalt másfél fokos cél elérését segíti. A másfélfokos életmód konkrétan meghatározza, hogy mekkora átlagos karbonlábnyomon kellene élnie minden egyes embernek a Földön ahhoz, hogy az iparosodás előttihez képest a globális átlaghőmérséklet ne emelkedjen 1,5 foknál többel, és el tudjuk kerülni, hogy a klímaváltozás visszafordíthatatlan folyamatokat indítson be a bolygón. 2030-ig a 2-2,5 tCO2/fő, 2050-ig a 0,7tCO2/fő-re csökkentett karbon-lábnyomot kéne elérnünk, hogy a másfélfokos célt tartani tudjuk.

Mértékletességre törekvő  életmód

Ez a kifejezés olyan életmódra utal, amelyben az emberi jóllét alapvető feltételei mindenki számára biztosítottak a bolygó határait figyelembe véve. Ezt olyan politikai intézkedések és gyakorlatok teszik lehetővé, amelyek csökkentik az energia-, anyag-, föld-, víz- és egyéb természeti erőforrások iránti igényt, miközben tisztességes életszínvonalat biztosítanak. 

Szabadidő karbon-lábnyoma

Ez a kifejezés a szabadidős tevékenységek, például a sportolás, a kulturális tevékenységek és a nyaralás infrastruktúrájának kialakítása és a tevékenységek végzése során keletkező üvegházhatású gáz kibocsátásra utal. 

Szolgáltatások karbon-lábnyoma

A szolgáltatások infrastruktúrinak kialakítása, disztribúciója és használata során keletkező üvegházhatású gázok kibocsátása, beleértve az orvosi, pénzügyi és kommunikációs szolgáltatásokat is.

További információ