Kapcsolódó projektek

A sikeres fenntarthatósági átalakulás az interdiszciplináris és transzdiszciplináris tudáson és a szereplők erős együttműködésén múlik, tekintettel a nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt fennálló akadályozó tényezőkre. Az EU Másfélfokos életmód projektben ezért rendkívül érdekeltek vagyunk abban, hogy kapcsolatot ápoljunk és együttműködjünk a világszerte hasonló célokat követő projektekkel és szereplőkkel. Célunk, hogy a módszerekről és a ismeretekről folytatott eszmecserék révén támogassuk egymást, és közös kommunikációs és disszeminációs stratégiákat dolgozzunk ki. Jelenleg folyamatban van az együttműködés kialakítása a "testvérprojektjeinkkel", amelyeket ugyanazon Horizont 2020 pályázat keretében finanszíroznak: FULFILL és CAMPAIGNers. A hálózatot azonban folyamatosan bővíteni fogjuk a projektünk teljes időtartama alatt. Ha érdekli a velünk való együttműködés, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: info@onepointfivelifestyles.eu. Örömmel hallanánk Önről!

FULFILL

A javasolt FULFILL projekt a szufficiencia fogalmát veszi alapul, hogy megvizsgálja az életmódváltás és a polgárok elkötelezettségének hozzájárulását Európa szén-dioxid-mentesítéséhez és a Párizsi Megállapodás céljainak eléréséhez. A FULFILL a szufficiencia elvét úgy értelmezi, mint a társadalmi, infrastrukturális és szabályozási feltételek megteremtését az egyéni és kollektív életmód olyan mértékű megváltoztatásához, amely az energiaigényt és az üvegházhatású gázok kibocsátását a bolygó korlátain belüli mértékben csökkenti, és egyidejűleg hozzájárul a társadalmi jóléthez. A szufficiencia elvének kiválasztását az indokolja, hogy a körülötte zajló egyre több vita hangsúlyozza, hogy ez egy potenciálisan hatékony lehetőség arra, hogy ténylegesen előrelépést érjünk el az éghajlatváltozás mérséklésében. Továbbá lehetővé teszi, hogy túllépjünk az egyes viselkedési formákra vagy csak az egyes területekre összpontosító stratégiákon, és ehelyett a társadalmi-technikai átmenetet mint egészet vizsgáljuk. A projekt középpontjában ezért a szufficiencia elvének kritikus és rendszerszintű alkalmazása az életmódváltásokra, valamint a szén-dioxid-mentesítéshez való potenciális hozzájárulásának, illetve további kívánt vagy nem kívánt következményeinek értékelése áll. A FULFILL középpontjában a szufficiencia elve és a szufficiens életmód áll, és így valamennyi munkacsomag és eredmény vezérelvét képezi.


CAMPAIGNers

Az EU által finanszírozott CAMPAIGNers projekt célja, hogy forradalmasítsa az életmódváltás kutatásának módját, és azt, hogy az hogyan tájékoztatja a politikai döntéshozókat.

A CAMPAIGNers a konzorcium tagjai által vezetett korábbi projektekre épül, amelyek jelentősen hozzájárultak az életmódváltást ösztönző társadalmi struktúrák és beavatkozások megértéséhez, és azonosították a meglévő tudásbázis korlátait. Az életmódváltás jelenlegi kutatása ugyanis vagy szűk, specifikus kontextusokra vagy csoportokra korlátozódik, vagy olyan hipotetikus viselkedési formákkal foglalkozik, amelyek esetében a legtöbb polgárnak nincsenek valós tapasztalatai, amelyekre támaszkodhatna.

A CAMPAIGNers úttörő megközelítése, hogy ezeket a hiányosságokat egy "célmeghatározó hálózat" kialakításával küszöböli ki, ahol több mint 100 000 polgár kap és hoz létre kihívásokat, hogy kipróbálhassa a napi rutinjának személyre szabott átalakítását egy applikáció segítségével. A kihívásokra adott válaszaik, a kapcsolódó megoldások és a rövid kérdőívek páratlan adatokkal fognak szolgáltatni a viselkedési folyamatokról, a változtatás (helyi) akadályairól és a motivációs tényezőkről, lehetővé téve a városok empirikusan megalapozott tudományos támogatását az alacsony szén-dioxid-kibocsátású életmódot ösztönző szakpolitikák kialakításában.