A projektről

Az IPCC a globális felmelegedésről szóló különjelentése szerint a globális hőmérséklet emelkedés korlátozásához keresletoldali intézkedésekre és életmódbeli változásokra van szükség. A keresletoldali változások megvalósítására tett korábbi kísérleteket számos tényező akadályozta:

  • Először is, csak korlátozott mennyiségű adat állt rendelkezésre arról, hogy a javasolt életmódbeli változtatások miként és hogyan járulnak hozzá a klímaválság mérsékléséhez. Így a politikai döntéshozók és az állampolgárok nem kapnak útmutatást ahhoz, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak. 
  • Másodszor, még mindig kevés bizonyíték állt rendelkezésre a drasztikus változások társadalmi elfogadásáról és támogatottságáról. Ez olyan, nemzetközileg nem összehangolt, politikai intézkedésekhez vezettek, melyek nagy valószínűséggel nem lesznek elég hatékonyak. 
  • Harmadszor, a szakpolitikák általában az egyéni viselkedés megváltoztatását támogatták anélkül, hogy az életmód rendszerszintű korlátaival vagy mozgatórugóival foglalkoztak volna. Ez olyan politikai intézkedésekhez vezetett, amelyek hatástalanok maradtak, és frusztrálták a pozitív életmódot választani kívánó polgárokat.

Célunk, hogy mindhárom fenti kérdéssel foglalkozzunk, összekapcsolva a háztartások szintjén kialakítható életmódok elemzését a kormányzás különböző szintjein megvalósuló releváns szakpolitikai és társadalmi-gazdasági struktúrák vizsgálatával. Az elemzést a kialakulóban lévő másfélfokos életmód megközelítés szerint fogjuk felépíteni, amelynek meghatározásában a konzorcium tagjai részt vettek. Az életmód-központú megközelítés előnye, hogy összekapcsolja az egyének életmódjának konkrét átalakulását a strukturális környezet átalakulásával a szakpolitikák, a gazdasági és társadalmi intézmények által. Ez a megközelítés a kutatási stratégia szempontjából eredeti. Gyakorlati szempontból nagyon ígéretes, mivel konkrét útmutatást nyújt, és a politikai, társadalmi és gazdasági lehetőségek regionális és (szupra)nemzeti szintjén is alkalmazható. Céljaink elérését kvantitatív és kvalitatív módszerekkel, ország-szintű felmérésekkel, ágazatonkénti esettanulmányokkal, valamint innovatív részvételi módszerekkel és a kommunikációs eszközök széles skálájával támogatjuk.

Image
rendszerek

Célkitűzések

Célunk előmozdítani a másfélfokos életmód elterjedését és segíteni a 1,5°C-os cél által megkövetelt átalakulásokat.

  • Az életmódváltás éghajlatra és az egészségre kifejtett hatásainak számszerűsítése
  • Alacsony karbon-lábnyomú változtatási stratégiák kvalitatív elemzése háztartások számára
  • A fenntartható életmódváltás rendszerszintű korlátainak és akadályainak elemzése
  • Az életmódváltoztatások lehetséges kockázatainak felmérése a háztartások szintjén
  • Az életmódváltoztatások gazdasági és jóléti rendszerekre gyakorolt hatásának felmérése
  • Kommunikáció és együttműködés a különböző szereplőkkel a másfélfokos életmód kialakítását célzó transzformativ megközelítések elfogadása érdekében

Munkaprogram

Az EU Másfélfokos életmód projekt az alábbi hat munkacsomagból (Work Package, WP), valamint egy koordinációs és irányítási munkacsomagból áll.

Image
1_5_LS-Figure-WP-Flyer_1_5_LS_Figure_WP-Flyer-HU

Időtartam

A projekt 2021 májusában indult és 4 éves kifutású.